Kontrollansvar

(KA enl PBL)

Kontrollplanen är den röda tråden i varje byggprojekt. Den måste vara rätt utformad, följa lagkraven och hålla genom hela byggprocessen – från början till slut. Vår kontrollansvarige är certifierad med behörighet K, vilket innebär kunskap om både enkla och avancerade projekt. Vi läser in oss på ditt projekt, upprättar en kontrollplan enligt plan- och bygglagen, verifierar att myndighetskrav som brand- och elsäkerhet uppfylls samt säkerställer att kontrollplanen följs ända tills projektet slutförs.


Enligt plan- och bygglagen ska det finnas en kontrollansvarig i varje större byggprojekt som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Kontrollansvarig måste vara certifierad enligt plan- och bygglagen (PBL).

Copyright © Alla rättigheter förbehållna