Besiktning

Entreprenadbesiktningen är en av de allra viktigaste delarna i ett byggprojekt. Som beställare måste du kunna lita på att alla kontrakt har följts, och att det överenskomna arbetet har utförts på rätt sätt.


När du beställer en besiktning av oss garanterar vi att du får en opartisk och systematisk genomgång av både entreprenaden och tillhörande dokumentation. Vi kontrollerar att lagar och regelverk har följts och att allt är i sin ordning både juridiskt och tekniskt. Så att du kan få ett tryggt avslut på ditt projekt.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna