Byggadministration

Det finns många delar i ett byggprojekt som kan kännas svåra eller där rätt kompetens kanske saknas i er organisation. Fråga gärna oss – vi kan byggprocessen och blir ditt stöd, oavsett om det handlar om uppstart eller avslut.


Byggadministration kan handla om de flesta av projektets administrativa bitar. Du väljer vad du behöver hjälp med. I det inledande skedet kan vi lägga upp en effektiv planering, ta fram ett investeringsunderlag, göra en välgrundad kostnadskalkyl eller se till att bygglovsansökan är komplett. Senare i processen utför vi bland annat tekniska utredningar, gör entreprenadbesiktningar enligt gällande regelverk och hjälper till vid projektavslut.


Vi kan också förmedla rätt kontakter från vårt breda nätverk med kunniga projektörer och entreprenörer.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna