Projektledning

Att vara projektledare i ett byggprojekt kräver ordning, reda och tydlighet. Vi har lång erfarenhet av projektledning i allt från små till stora byggprojekt, inom både privat och offentlig verksamhet. Vårt ledord är samverkan vilket innebär att alla inblandade ska känna engagemang i projektet och jobba åt samma håll.


Genom att anlita en projektledare från oss lämnar du tryggt över ansvaret för styrning och ledning. Det handlar ytterst om tid och pengar – att tidplanen hålls och att produktionen följer de ekonomiska ramarna.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna